27 สิงหาคม 2560 12:39

ก.อุตสาหกรรม ลุยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมจุดแข็ง SMEs ต่อยอดธุรกิจเพิ่มช่องทางตลาดใหม่

image

จ.อุดรธานี วันนี้ 27 สิงหาคม 2560 นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการนำคณะเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและสื่อมวลชนลงพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและขยายกำลังการผลิต

โดยการจัดกิจกรรมคลินิกสัญจรดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากทั้งในรูปแบบการขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การเข้าร่วมฝึกอบรมในการพัฒนาธุรกิจ และขอรับคำปรึกษาแนะนำ ซึ่งการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในพื้นที่ครอบคลุม 2 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอเข้ามาแล้ว จำนวน 2,497 ราย วงเงิน 4,234.22 ล้านบาท และได้อนุมัติรวมทุกกองทุนไปแล้ว  376 ราย วงเงิน 1,263.62 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)   

นายเอกพัด ชำนิโลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูดี บิสกิต จำกัด ผู้ผลิตขนมปังกรอบ ภายใต้แบรน์ “ยูดี”  กล่าวว่า บริษัทได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนตามแนวประชารัฐ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรในการขยายการผลิตให้เพิ่มขึ้นและซื้อรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า โดยสินเชื่อที่ได้จากกองทุนดังกล่าว บริษัทจะนำไปซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิต อีก 1 ไลน์การผลิต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น 20-30 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ทันต่อคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 50 ตันต่อเดือน ซึ่งมั่นใจในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100 ล้านบาท โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 50-60 ล้านบาท  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารสินค้าคงคลัง และการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต เพราะมีความสำคัญต่อบริหารธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทุกสาขา และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี  www.smessrc.com หรือ Call Center 1358

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9102 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น