27 สิงหาคม 2560 21:58

กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จังหวัดอุดรธานี

image

.อุดรธานี 27 สิงหาคม 2560 นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและสื่อมวลชนลงพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมบริษัท เรืองสิริวรรณ วอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ RSW’s Green Energy โดยบริษัทได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 8,000,000 บาท ในการซื้อเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาผลิตถังน้ำนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและสถานที่ราชการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะดำเนินการผลิตเป็นประเภทถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไซโล ถังบรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  ทั้งนึ้ การที่บริษัทได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกระทรวงอุตสาหกรรมถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อป้อนสู่ตลาดต่อไป

 

 

อย่างไรก็ดี กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีสินเขื่อเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์             ของแต่ละผู้ประกอบการ อาทิ โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan โครงการเงินทุนพลิกฟื้น             วิสาหกิจขนาดย่อม มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินให้กับเอสเอ็มอีมีเงินทุนนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาสินค้าและกำลังการผลิตที่จะไปแข่งขันในตลาดโลก

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทุกสาขา และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี  www.smessrc.com หรือ Call Center 1358

 

 

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9107 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น