31 สิงหาคม 2560 16:08

งานสัมมนา “Northern Industrial Supply Chain Logistics Forum 2017”

image

วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Northern Industrial Supply Chain Logistics Forum 2017” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย” โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดใกล้ จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9240 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น