01 กันยายน 2560 10:29

กรมโรงงานฯ เร่งแก้ปัญหาซากกากอุตสาหกรรม 40,000 ตัน โรงงานร้างจังหวัดระยอง พร้อมเสนอบทลงโทษหนักทั้งจำและปรับผู้ลักลอบทิ้งกาก 

image

กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2560 –  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงจากกรณีตัวแทนสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดระยอง ร้องเรียนปัญหากองขยะอุตสาหกรรม 40,000 ตัน  จากโรงงานแร่ทองแดงที่ถูกปิดกิจการไปแล้วกว่า 10 ปี แต่กองขยะยังคงถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง ส่งผลให้เกิดการชะล้างของโลหะหนักในช่วงหน้าฝนแพร่กระจายและปนเปื้อนลงในลำคลองสาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งติดตามตรวจสอบและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาซากกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งกรณีการเสนอเพิ่มบทลงโทษทั้งจำคุกและปรับสำหรับโรงงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 หรือขอคำปรึกษาแนะนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากกรณีตัวแทนสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดระยอง ร้องเรียนปัญหากองขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานแร่ทองแดงในพื้นที่หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ที่ถูกปิดกิจการไปแล้วกว่า 10 ปี แต่กองขยะอุตสาหกรรมราว 40,000 ตัน ยังคงถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง ส่งผลให้เกิดการชะล้างของโลหะหนักในช่วงหน้าฝน แพร่กระจายและปนเปื้อนลงในลำคลองสาธารณะ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกากอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์สินต่างๆ ภายในโรงงาน รวมทั้งกากอุตสาหกรรม ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มีหนังสือมอบอำนาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นผู้ดำเนินการและจัดประมูลหาผู้รับดำเนินการกองขยะดังกล่าวตามระเบียบพัสดุ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอความเห็นชอบจากกรมบังคับคดี โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เร่งประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและตามหลักวิชาการต่อไป

นายมงคล กล่าวต่อว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีแผนดำเนินการให้โรงงานทั้งหมดนำกากเข้าเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง โดยปัจจุบันมีโรงงานเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นถึง 42% และอยู่ระหว่างการทบทวนวิธีการประเมินปริมาณกากอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าระบบเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การปรับแก้พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ได้เสนอเพิ่มบทลงโทษสำหรับโรงงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมและการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่มีบทลงโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท เสนอเพิ่มโทษทั้งจำคุกและปรับ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

       

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9282 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น