06 กันยายน 2560 17:26

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภาคใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชั่นเก่า?"

image

วันนี้ (6 กันยายน 2560) นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุสาหกรรม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภาคใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชั่นเก่า?" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ว่าในอนาคตการที่เราจะมีรัฐบาลที่ดีไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังไม่โกงกิน ไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง จำเป็นที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่จำเป็นให้สำเร็จ รวมทั้งสร้างแนวทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันเพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9293 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น