13 กันยายน 2560 13:53

ก.อุตฯ โชว์ผลสำเร็จโครงการ OPOAI ปี 2560 หนุนสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปกว่า 459 ลบ.

image

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใรภูมิภาค" ตามนโบาย One Province One Agro - Industrial Product ประจำปี 2560 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายในการเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Industry 4.0 ที่ภาคการผลิตจะต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น มีระบบการวางแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทั้งในการส่วนการผลิต การขนส่ง การตลาด และการจัดการทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้่สู่ระบบมาตรฐานสากล

สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการ OPOAI นั้น กระทรวงฯ ได้จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าไปให้ความช่วยเหลือปรึกษาแนะนำสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านแผนงานพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานใน 8 ด้านอย่างเป็นระบบ คือ 1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 4) การลดต้นทุนพลังงาน 5) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล 6) กลยุทธ์การขับเคลื่อนทางการตลาด 7) การบริหารจัดการด้านการเงิน 8) การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2560 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 171 ราย จำนวน 260 แผนงาน ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 459,171,669 บาท/ปี

สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2560 ดีเด่นมีทั้งสิ้น 14 รายแบ่งเป็นประเภทรางวัลตามแผนงานของโครงการที่ผู้ประกอบการได้เข้าร่วม ประกอบด้วย

1. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเม่งฮง ข้าวไทย จังหวัดพิจิตร

2. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดตาก บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

3. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดนครปฐม บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดสระบุรี

4. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านการลดต้นทุนพลังงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ คอฟฟี่ เทรด จำกัด จังหวัดพะเยา โรงงานลูกชิ้นสมปอง จังหวัดสกลนคร

5. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล จำนวน 2 ราย ได้แก่ โรงก๋วยเตี๋ยวตั้งบ้วนฮั้ว จังหวัดน่าน บริษัท พิษณุโลก โกลด์มิลด์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

6. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด จังหวัดเชียงราย

7. รางวัลแผนงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการด้านเงิน ได้แก่ บริษัท พี.เค.วู๊ดเด้นท์ พาเลท จำกัด จังหวัดสระบุรี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9564 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น