15 กันยายน 2560 22:37

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

image

วันนี้ (15 กันยายน 2560) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 แห่ง ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 (เขตตรวจราชการที่ 1 , 2 และ 4) ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลประโยชน์ 3 ข้อ คือ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โอกาสทางการค้าและการลงทุน และช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ “กษัตริย์แห่งนวัตกรรม” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ นำผลงานเชิงสร้างสรรค์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (CT : Clean Technology) หรือ 3R (Reduce Reuse Recycle) และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9524 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น