18 กันยายน 2560 14:42

รมว.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MECTEC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

image

พระนครศรีอยุธยา : วันนี้ 18 กันยายน 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MECTEC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นและฮ่องกง  มีสถานะเป็นผู้นำรายใหญ่ที่สุดของโลกในการออกแบบ ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดยืดหยุ่นได้ (Flexible Printed Circuit Assembly) ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร (คิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขาย) ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทการ์ดที่มีความปลอดภัยในระดับสูง (Security Cards) และเครื่องมือแพทย์ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในไทยมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมากกว่า 6,500 คนต่อปี

 

 

ทั้งนี้ จากการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดที่จัดทำโดยบริษัทแม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีอัตราความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้กับสินค้าต่างๆ ในยุค IoT (Internet of Thing) น่าจะส่งผลในเชิงบวกยิ่งขึ้น

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า บริษัท MECTEC เป็นความร่วมมือระหว่าง MEKTEC กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ Electronic Design Laboratory และการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และทางกระทรวงจะเชิญ MEKTEC และบริษัทอื่น ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงร่วมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ Industry 4.0 โดยอาศัยองค์ความรู้ของญี่ปุ่นผ่านโครงการ FlexCampus ซึ่งได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดจนหารือปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง เช่น เรื่องพื้นที่ตั้ง แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของการนิคมอุตสาหกรรม การเชื่อมเส้นทางจราจรและปรับปรุงเส้นทางเข้าออกการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นต้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9700 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น