24 กันยายน 2560 08:09

ก.อุตฯ นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะ กระทรวงฯ SMEs แดนกิมจิ เผยศูนย์เทคโนโลยีไทย-เกาหลี เปิดแน่นอนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

image

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหาร ข้าราชการและสื่อมวลชน เดินทางไปหารือและศึกษาดูงานการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่สอดคล้องกับ 10 S-Curve ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยที่แรกคือ กระทรวง SMEs และ Startups ของเกาหลีใต้ (Ministry of SME and Startup – MSS) โดยมีผู้ร่วมหารือฝ่ายไทย นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชฑูตไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี นายบวร สัตยาวุฒิพง์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ด้านการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจดารลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (บีโอไอโซล) ฝ่ายเกาหลี Mr.Yu,Kwang-Hoon Executive Director Mr.Sanghoon LEE Director General SME Growth Policy,MSS ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs และ Startup เป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ยกระดับหน่วยงานดูแล SMEs ที่มีชื่อว่า Small and Medium Business Administration (SMBA) ขึ้นเป็นระดับกระทรวง โดยมีการรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น หน่วยบ่มเพาะ หน่วยส่งเสริมนวัติกรรม เข้าภายใต้ MSS ด้วย ซึ่งนับเป็นต้นแบบที่ดีที่น่าศึกษาและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs มากยิ่งขึ้น 

 

โดยประเด็นที่หยิบยกมาหารือมี คือ ความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กสอ. สสว. และ MSS ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง SMEs ของทั้งสองประเทศ และ ความร่วมมือด้านด้าน Tech Startup ที่เกาหลีใต้มีความโดดเด่นโดยเฉพาะ SMEs ที่มีความรู้และมีนวัตกรรม ซึ่งไทยสามารถนำองค์ความรู้ของศูนย์บ่มเพาะของ MSS มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ได้

 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้แทนเกาหลีใต้จะเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย – เกาหลี (Thailand – Korea Technology Exchange Center) พร้อมกับส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาประจำที่ศูนย์ฯ ซึ่ง สสว. จัดสถานที่ให้ โดยทางรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ กสอ. จะสนับสนุนในการคัดเลือกผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ”

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9615 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น