24 กันยายน 2560 08:37

ก.อุตฯ นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชม Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

image

สาธารณรัฐเกาหลี : เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหาร ข้าราชการและสื่อมวลชน เดินทางไปหารือและศึกษาดูงาน Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) ซึ่งถือเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม 

การไปเยือน KAIST เป็นการแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อโรงงานและการผลิต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ซึ่งเราสามารถใช้แนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชฑูตไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี นายบวร สัตยาวุฒิพง์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ด้านการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการรลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (บีโอไอโซล) ร่วมคณะ ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9612 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น