สั่งพิมพ์หน้านี้
26 กันยายน 2560 15:38

การสัมมนา เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

image

วันนี้ (26 กันยายน 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนกลางและสถาบันภายใต้กำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9734 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น