26 กันยายน 2560 15:41

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560

image

วันนี้ (26 กันยายน 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภค จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมีนายอภิจิณ โซติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9623 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น