27 กันยายน 2560 10:17

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (GPP) สู่โครงการการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

image

วันนี้ (27 กันยายน 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การเชื่อมโยงการจัดทำ Big Data ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (GPP) สู่โครงการการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9650 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น