06 ตุลาคม 2560 14:13

สรุปหลักการเบื้องต้นกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น พร้อมบังคับใช้ก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2560/2561

image

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึงกรณีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล มีความกังวลในหลักการปฏิบัติและการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นว่าอาจจะไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิต ปี 2560/61 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบนั้น

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มีการประชุมหารือระหว่างฝ่ายชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้มีการหารือกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล จนสามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นได้แล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และจะดำเนินการหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการ ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคม หรือไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และพร้อมนำไปดำเนินการก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ต่อไป รวมทั้งการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2560/61 ก่อนการเปิดหีบอ้อยได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ สำนักงานได้สอบถามไปยัง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และได้รับคำชี้แจงว่าข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวดังกล่าว เป็นข้อมูลช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9829 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น