01 พฤศจิกายน 2560 15:31

“ปลัดพสุ” เผย ก.อุตฯ เตรียมระดมกึ๋นครั้งใหญ่ขับเคลื่อน 4.0 ให้กระจายครบทุกจังหวัด 

image

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยได้เชิญหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 300 คน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

หน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งหมด ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 76 จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค (ศูนย์ภาคฯ) 11 แห่ง จะระดมสมองแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน 6 นโยบายหลักของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve/New S-curve) 2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 3. การส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการหรือ Big Data และ 6. การพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

“กระทรวงฯ แบ่งพื้นที่จังหวัดต่างๆ ออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกัน สำหรับเครื่องมือที่เป็นกลไกใหม่ของกระทรวงฯ นั่นคือ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ศูนย์ ITC (Industry Transformation Center) ที่จะตั้งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค จำนวน 11 แห่ง กระทรวงฯ จะหาโมเดลการทำงานเพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการ ให้ครอบคลุมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ โอทอป ผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้บริการพัฒนาสู่ 4.0 ใน 4 ด้าน คือปรับเปลี่ยน สินค้า กระบวนการ คน และเครือข่าย โดยดำเนินงานตามแนวประชารัฐเชื่อมโยงทั้ง สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะชี้แจงทำความเข้าใจภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ให้ สอจ. ทราบ รวมทั้งการปรับบทบาทของ สอจ. จากผู้กำกับดูแล (Regulator) สู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุนและช่วยเหลือ (Facilitator) ดังนั้น สอจ. จะต้องทำงานร่วมกับศูนย์ภาคฯ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น” นายพสุ กล่าว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้ สอจ.และศูนย์ภาคฯ เป็นหน่วยงานหลักของภูมิภาค ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10340 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น