03 พฤศจิกายน 2560 17:06

“ปลัดพสุ” ห่วงอากาศหนาวเกิดเหตุโรงงานไฟไหม้บ่อย สั่งแจ้งเตือนผู้ประกอบการเฝ้าระวัง จับตาเข้มโรงงานทำพลุและดอกไม้เพลิง

image

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ทำให้เกิดสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินและเหตุอัคคีภัยได้ง่าย ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งจากสถิติพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว จะเกิดเหตุเพลิงไหม้และอุบัติเหตุจากการทำงานมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเร่งทำการผลิต หรือขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร รวมทั้งขาดความเชี่ยวชาญหรือความรู้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้ประกอบการและชุมชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบได้

 “ผมได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนโรงงานให้ระมัดระวังและเข้มงวดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงประมาณ 14,000 โรงทั่วประเทศ เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานสิ่งทอ ปั่นด้าย ทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานประกอบกิจการสี ทินเนอร์ โรงงานทำพลุและดอกไม้เพลิง โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งโรงงานประเภทเหล่านี้จากสถิติที่ผ่านมาเคยประสบเหตุเพลิงไหม้อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดจะต้องแนะนำพร้อมเผยแพร่ข้อปฏิบัติฯ และคู่มือด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่กระทรวงฯ ได้จัดทำไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานฯ (www.diw.go.th)” นายพสุ กล่าว

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  มีความห่วงใยกับโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตพลุและดอกไม้เพลิงที่มีอยู่ 18 โรงเป็นอย่างยิ่ง โดยกำชับให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) แจ้งเตือนและกำชับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ระมัดระวังการประกอบกิจการโรงงานทุกขั้นตอน รวมถึงบริเวณที่มีการผลิต การจัดเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรืออยู่ใกล้กับเชื้อเพลิง และสารไวไฟทุกชนิด รวมถึงกำชับพนักงานให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และทำตามขั้นตอนการดำเนินการอย่างปลอดภัย และเข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้โรงงานเกี่ยวกับการทำพลุและดอกไม้เพลิง จะมีตั้งอยู่ใน จ.สมุทรปราการ ปทุมธานี ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู สุโขทัย สมุทรสาคร ตามลำดับ      

นอกจากนี้  ยังรณรงค์สร้างความตระหนักกับผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมต่อมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือสับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่กำหนด การให้หน่วยงานในสังกัดตรวจกำกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม.

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10271 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น