07 พฤศจิกายน 2560 17:43

“ปลัดพสุ” เผย 6 ภารกิจด่วนต้องผลักดันให้แล้วเสร็จในช่วง 2 ปีนี้ ย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ Industry 4.0

image

วันนี้(7 พ.ย. 60) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล  ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นงวรวรรณ  ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมพบปะสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงภารกิจที่ท้าทายซึ่งจะเร่งผลักดันให้สำเร็จในช่วงปี 2561-2562 ว่า ที่กำหนดไว้เป็น Agenda สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวและพัฒนาได้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 3.การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC และพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 4.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  5.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการในลักษณะ Big Data  และ 6.การพัฒนาบุคลากร เน้นการพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงฯได้

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ปรับโครงสร้างและบทบาทภารกิจใหม่ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการอำนาจหน้าที่ของทั้ง 7 หน่วยงานในสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10452 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น