11 พฤศจิกายน 2560 14:39

ปลัดก.อุตฯมอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปี 61 แก่ อสจ.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

image

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายสุรพล ชามาตย์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 แก่อุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม โดยมีนายอำนวย สุวรรณรักษ์  อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และนายสมชาย เถื่อนสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10397 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น