11 พฤศจิกายน 2560 15:00

ปลัดก.อุตฯ มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปี 61 แก่ อสจ.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

image

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2560) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายสุรพล ชามาตย์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล และรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10461 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น