15 พฤศจิกายน 2560 14:43

ประชุมเตรียมความพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมในการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560

image

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและหารือกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและสงขลา   ในการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560  และตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้  ระหว่างวันที่  27-28 พฤศจิกายน  2560 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ  อาคาร สปอ.

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10742 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น