17 พฤศจิกายน 2560 13:38

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา

image

17 พฤศจิกายน 2560  :   จ.สงขลา นายสุรพล ชามาตย์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมยางพารา(Rubber City)  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  เพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลก่อนการประชุม ครม.สัญจร ภาคใต้ช่วงปลายเดือนนี้ 

โดยได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของนิคมฯ และรวบรวมปัญหาของเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในรับเบอร์ซิตี้ ร่วมกับ นายพรเทพ ภูริรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา 

นอกจากนี้ คณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางพารา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท โกรรับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตหมอน ที่นอน รองเท้าจากยางพารา 2) บริษัท วอนนาเทค จำกัด ซึ่งนำงานวิจัยมาขยายผลในเชิงธุรกิจ และ 3)บริษัท เอนกการช่าง จำกัด เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง  และชม อิฐตัวหนอนจากขี้เถ้าและเศษยาง ผลงานจากโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

โดยมี นายบำรุง เมฆตรง ประธานบริษัท โกรรับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด รศ.ดร.นันทกาญจนา มุรศิต ประธานกรรมการบริษัท วอนนาเทค จำกัด ให้การต้อนรับคณะฯ ประกอบด้วย นายธีระ แก้ววิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย

---------------------------  # prindustry  #นิคมอุตสาหกรรมยางพารา #สงขลา

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10655 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น