21 พฤศจิกายน 2560 16:06

มอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SMEs 4.0 พร้อมเดินหน้าลดขั้นตอนขอ มผช. เหลือเพียง 33 วันทำการ

image

สมอ. เสริมศักยภาพผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรอง มผช. ด้วย QR CODE ให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองได้อย่างสะดวกผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมเดินหน้าลดระยะเวลาในการขอใบรับรอง มผช. เหลือ 33 วันทำการ 

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ขณะนี้สมอ. ได้นำนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยเพิ่ม QR CODE ในใบรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ได้รับการรับรองนำไปแสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองของผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับการรับรอง มผช. ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลดระยะเวลาในการดำเนินการลงจาก 73 วันทำการ เหลือ 33 วันทำการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ใบรับรอง มผช. ที่แสดงเครื่องหมาย QR CODE เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำหรับผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรอง มผช. ภายในปี 2558-2560 นั้น สมอ. จะดำเนินการจัดส่ง QR CODE ให้กับผู้ประกอบการย้อนหลังต่อไป โดยเครื่องหมาย QR CODE จะเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อายุการรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า มผช. 

นอกจากนี้ การลดขั้นตอนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยคำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ยื่นคำขอ ความพร้อมของสถานประกอบการ เช่น จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และต้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบตามที่มาตรฐานกำหนด 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ผู้ผลิตชุมชนขอรับการรับรองได้อย่างรวดเร็วแล้ว ขั้นตอนกระบวนการออกใบรับรอง มผช. ยังมีความชัดเจน โปร่งใสยิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางสากล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. โทร 0 2202 3344-46 ในวันและเวลาราชการ

20 พฤศจิกายน 2560

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10736 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น