24 พฤศจิกายน 2560 16:01

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการสัมมนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

image

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2560) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2560                                 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกรม รัฐวิสาหกิจ และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน  60 คน โดยมีนางสาวทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ มุมมองจากสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกต่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และทิศทางการปรับตัวในงานประชาสัมพันธ์ยุคโซเซียลมีเดียมาแรง โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

การสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องสร้างการรับรู้ สร้างควาวามเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่งถึง เรียนรู้มุมมองจากสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกต่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง และได้เรียนรู้ทิศทางการปรับตัวในงานประชาสัมพันธ์ยุคโซเซียลมีเดียที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ตลอดจนสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10633 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น