24 พฤศจิกายน 2560 16:41

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน

image

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายอภิจิน โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 1.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 4.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 6.สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) 7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 8.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9.สถาบันยานยนต์ 10.สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 11.สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย 12.สถาบันไทย-เยอรมัน 13.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) และ14.บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ ที่ใช้สำหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนความร่วมมือในลักษณะประสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายนำประเทศไทยและอุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค 4.0 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10817 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น