27 พฤศจิกายน 2560 15:12

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรม วินัยเชิงบวกและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ”

image

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรม วินัยเชิงบวกและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของข้าราชการที่ดี รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 118 คน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10638 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น