29 พฤศจิกายน 2560 16:14

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO) ครั้งที่ 28

image

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  นายอภิจิน  โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO) ครั้งที่ 28 ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านนโยบาย และสถานการณ์ด้านการผลิต ส่งออก การบริโภค และการค้าน้ำตาลโลก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านน้ำตาล  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน  ประเทศสหราชอาณาจักร

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10713 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น