02 ธันวาคม 2560 22:20

พิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(Industry Transformation Center: ITC) ระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่

image

จ.เชียงใหม่ :  วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) นายพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(Industry Transformation Center: ITC) ระดับภูมิภาค  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสุรพล  ชามาตย์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ  การศัพท์ นายภานุวัฒน์  ตริยางกูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมงาน 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของภูมิภาค ได้ยกระดับ และพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 

สำหรับการดำเนินงานศูนย์ ITC ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ตามศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ คือ 

1) ITC สำหรับอุตสาหกรรม Creative Industry ใช้ชื่อว่า UNIT 1C แนวคิดของ UNIT 1C ที่ย่อมาจากคำว่า “UNIT IPC1 Connection” คือการเชื่อมต่อเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการของศูนย์ ITC  โดยมีบริการริการปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น และการออกแบบกราฟฟิค  ด้านปัญหาในการดำเนินธุรกิจ  และด้านการเงิน เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อาทิ  เครื่อง 3D Printing และ 3D Scanning  บริการถ่ายรูปสินค้า หรือ Photo Shooting  จักรเย็บผ้า รูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ

2)  ITC สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ใช้ชื่อว่า UNIT PP  แนวคิดของ UNIT PP ที่ย่อมาจากคำว่า “UNIT Pilot Plant” หรือหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้นแบบในด้านของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป คือการสนับสนุนและสร้างโอกาส ให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่ได้การค้นคว้า ทดลอง หรือทดสอบการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจในการคิด ทดลอง ทดสอบ ค้นคว้ารูปแบบสูตรใหม่ๆ ได้มีสถานที่และเครื่องจักรในการดำเนินการ  เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าต้นแบบ   และเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานลักษณะการทำงานของเครื่องจักร โดยมีเครื่องจักรในการให้บริการในระยะแรกดังนี้  เครื่องสกัดด่วน  เครื่องระเหยข้น เครื่องทำผงอบแห้ง  เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง  และเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย

กระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังว่า ศูนย์ ITC แห่งนี้ จะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ เข้ามารับบริการ และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ   ในการพัฒนา ยกระดับธุรกิจ และส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตขึ้นต่อไป

สนใจติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถ.ทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 245-361-2 #IndustryTransformationCenter #industryprmoi #ITC

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10698 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น