08 ธันวาคม 2560 20:47

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

image

วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทยประจำปี 2560 (Thailand Tractor & Agri  - Machinery 2017 : ThaiTAM 2017) โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรให้การต้อนรับ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ กลุ่มรถไถนาเดิมตาม ซึ่งมีกลไกที่สำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศให้เป็นที่รู้จักและได้มาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้าสู่เกษตร 4.0 ตามนโบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ

นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 และ Trade day ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ ภาควิชาการเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมpฟ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10733 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น