09 ธันวาคม 2560 04:34

หัวหน้าผู้ตรวจราชการก.อุตฯ หารือเลขาธิการ อย. เกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 4.0

image

วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าพบหารือกับนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเด็นมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สู่ 4.0 ตามมาตรการที่ 8  เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฯ เกษตรแปรรูปฯ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน อย. ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีมาตรฐานอาหารและยาตามกฏหมายสาธารณสุข ส่งเสริมให้ SMEs ภายในประเทศมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนเข้าสู่ SMEs 4.0 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10764 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น