09 ธันวาคม 2560 04:41

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชม CO Working Space ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการ

image

วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เข้าเยี่ยมชม CO Working Space โดยมี นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี           

ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเป็น big brother ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ startup ให้สามารถยกระดับ และเติบโตก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งภายในศูนย์ประกอบด้วยข้อมูลความรู้จากหนังสือ และข้อมูลทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจอีกด้วย #prindustry  #COWorkingSpace

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10840 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น