09 ธันวาคม 2560 15:52

ก.อุตฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

image

วันนี้ (9 ธันวาคม 2560) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ถึงเวลาแล้วที่คนในชาติต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ต้องมีทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในทางที่ถูกต้อง และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มุ่งวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #industryprmoi #PRMOI #ต่อต้านคอร์รัปชัน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10783 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น