12 ธันวาคม 2560 12:17

ปลัดอุตฯเตรียมประกาศเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น หวังเชื่อมนักลงทุนต่างชาติ ลงทุนอีอีซีเพิ่ม

image

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานเกษตรแปรรูปปาล์มน้ำมัน และยางอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่การผลิต 

นายพสุ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงสามารถขอใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือบอร์ดEEC ได้ ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมาเช่าพื้นที่ของไทยอีสเทิร์นในการประกอบธุรกิจจำนวนมาก คาดว่าจะมีเม็ดเงินจากการลงทุนครั้งนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมประกาศให้กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งที่ 26 ภายในปี 2561 หลังจากผ่านการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. แล้ว พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือชุมชน ด้วยการให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะกระจายความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้มีความสามารถมากขึ้น 

นายพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นแบบ  ศูนย์เรียนรู้  ในการเป็น smart famer  และการใช้พลังงานสีเขียว ลดต้นทุนการผลิต. เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานจากพืชพลังงาน นำน้ำเสียจากการผลิต มาบำบัดให้เป็นน้ำดีที่สามารถอุปโภคได้ ก่อนไปรดต้นปาล์มภายในพื้นที่โรงงาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนตั้งเขตประกอบการ หรือชุมชนอุตสาหกรรม  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10791 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น