13 ธันวาคม 2560 15:12

รปอ.ทองชัย เป็นประธานเปิดการอบรม “เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลฯ”เติมความรู้ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

image

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 25560 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพู่ระหง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในภาคเหนือ เข้าร่วม 19 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และลพบุรี

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะตัวแทนของอุตสาหกรรม      ในส่วนภูมิภาค สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ลงทุนอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละประเภท รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติและพัฒนาบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ ต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10886 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น