22 ธันวาคม 2560 15:36

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวความสำเร็จ “กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด” ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

image

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวความสำเร็จ “กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด” ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการจัดจำหน่ายสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการ สามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมทั้งสร้างความยั่งยืน ตลอดจนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายขับเคลื่อน SME ไทย 2018” พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11329 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น