27 ธันวาคม 2560 14:14

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเสวนาความท้าทายสู่การเป็นThailand4.0

image

วันนี้ (27 ธ.ค. 60) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยพล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการเสวนา “รวมพลังขับเคลื่อนสู่Thailand 4.0” ที่จัดโดยนักศึกษาการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่ 9 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวภายในวงเสวนาว่า อุตสาหกรรม4.0 ได้ถอดแบบมาจากไทยแลนด์4.0 แต่สิ่งที่อยู่ข้างในของแนวคิดไทยแลนด์4.0 ที่มีเป้าหมายสุดท้าย คือ ประชาชนมีการกินดีอยู่ดียิ่งขึ้น เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11717 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น