22 มกราคม 2561 15:48

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการฝึกอบรมนักบริหารอุตสาหกรรมระดับกลาง รุ่นที่ 35-36

image

วันนี้ 22 มกราคม 2561 นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง รุ่นที่ 35 - 36 โดยการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการที่จะก้าวขึ้นสู่นักบริหารระดับกลาง ซึ่งเป็นกลไกหลักของหน่วยงานในการผลักดันภารกิจต่างๆ เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นางสาวสุนีย์  โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมในพิธีฯ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ{gallery}221611{/gallery}

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11489 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น