24 มกราคม 2561 10:50

ก.อุตสาหกรรมสั่งบริษัทลาภภักดีปาล์ม จำกัด จ.กระบี่ หยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว หลังชาวบ้านร้องเรียนแอบปล่อยน้ำเสียงลงคลองสาธารณะ

image

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ชาวบ้านตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้ร้องเรียนว่ามีโรงงานแอบปล่อย  น้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน และพบว่า โรงงานที่แอบปล่อยน้ำเสีย คือ โรงงานบริษัทลาภภักดีปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์ม ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนปลายพระยา-เขาต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับร้องเรียนจากประชาชน ว่ามีน้ำเสียจากโรงงานไหลลงสู่คลองสาธารณะ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน บริษัทลาภภักดีปาล์ม จำกัด พบว่า บริเวณท่อส่งน้ำเสียชำรุด ส่งผลให้มีน้ำเสียไหลลงสู่คลอง พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ห้ามโรงงานลาภภักดีปาล์ม จำกัด ระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน 

แต่จากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 พบบ่อบำบัดสุดท้ายมีน้ำเสียไหลออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือว่าโรงงานบริษัทลาภภักดีปาล์ม จำกัด จงใจฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา 37 ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้สั่งการตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้โรงงานลาภภักดีปาล์ม จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันมิให้มีน้ำเสียไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณะ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงงานบริษัทลาภภักดีปาล์ม จำกัด จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หากค่าน้ำทิ้งที่ได้เก็บตัวอย่างมาเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างน้ำและดินอีกครั้ง ในวันที่ 24 มกราคม 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11611 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น