02 กุมภาพันธ์ 2561 06:43

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC)

image

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SMEs Bank นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ SMEs Bank  นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายภานุมาศ ศรีสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณสาวิตรี รัตนจันทร์ เลขานุการและคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC)  ณ ห้องประชุม 2307 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11512 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น