06 กุมภาพันธ์ 2561 12:03

รมช.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

image

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) ตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยชุมชนดังกล่าวมีอัตลักษณ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้นานาพันธุ์ เป็นสวนอินทรีย์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีจุดเด่นคือ สุดยอดผลไม้อินทรีย์เพื่อสุขภาพ และจากอัตลักษณ์ดังกล่าวเมื่อได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและการท่องเที่ยวให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมตรวจเยี่ยม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11571 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น