07 กุมภาพันธ์ 2561 10:46

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้อร้องเรียนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0“

image

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้อร้องเรียนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0” พร้อมมอบนโยบายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาคให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทนทั่วประเทศ โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในกระบวนงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน และพร้อมใจกันในการให้บริการภาครัฐตามบทบาทที่รับผิดชอบอย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ{gallery}7261{/gallery}

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11846 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น