08 กุมภาพันธ์ 2561 11:44

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

image

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย หาญหิรัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการช่วยพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และผู้บริหารภาคเอกชน ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายจัดตั้งโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่รองรับการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัยโดยมุ่งเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการร่วมผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรม ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ให้กระจายไปถึงทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของนิคมฯ Smart Park ยังถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและวางผังพื้นที่ การติดตั้งระบบความปลอดภัย การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ดีที่สุดและศูนย์รวม Date Center ที่ใหญ่ที่สุด สำหรับนักลงทุน รวมถึงระบบคมนาคม การสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิดนิคมฯ 4.0 สำหรับ EEC (Industrial Estate 4.0 for EEC) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่านิคมฯ แห่งนี้จะเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคอาเซียน

{gallery}72611{/gallery}

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11603 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น