×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /mnt/nfs/www/industry/images/8261
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/8261
สั่งพิมพ์หน้านี้
08 กุมภาพันธ์ 2561 15:03

รัฐมนตรี ก.อุตฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018”ในงานครบรอบ 72 ปี บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) และครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

image

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 72 ปี บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) และครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แสดงวิสัยทัศน์หัวข้อ “ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018” ตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน มีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่นำทางในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดกระบวนการปฏิรูปประเทศโดยใช้โมเดลการพัฒนา Thailand 4.0 เป็น Roadmap ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆ กัน เป้าหมายของ Thailand 4.0 ที่สำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีความสมดุลมากขึ้น วางอนาคตอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ผ่านกลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Local Economy) เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับผลกระทบจากสภาวะความผันผวนภายนอก รวมทั้งสามารถตอบโจทย์การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกได้ 

 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญต่อการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ซึ่งหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระพิเศษที่จะขยายการส่งเสริมและการพัฒนา SMEs ไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ให้มากขึ้น และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ โดยมีโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และการเชื่อมโยงการตลาดผ่าน Digital Platform ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2559 นำร่องหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 9 ชุมชนใน 9 จังหวัดที่มีศักยภาพ จากพื้นที่ 76 จังหวัด และสำหรับปี 2561 ได้ขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ใน 3 กลุ่ม คือ 1) ขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้าน CIV   2) มุ่งสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชุมชน 3) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการพัฒนาข้างต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ราษฎร/วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 และยังกล่าวถึง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 คลัสเตอร์และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และเศรษฐกิจชีวภาพ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”{gallery}8261{/gallery}

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11726 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น