09 กุมภาพันธ์ 2561 23:28

ร่าง..พ.ร.บ.อีอีซี เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยรวม

image

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561)  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ร่วมกันแถลงข่าว เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ.... ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวานนี้ (8 ก.พ.61) ว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การใช้ที่ดินภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งของประเทศโดยรวม

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สร้างนวัตกรรม และแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น มีการบริหารพื้นที่แบบองค์รวม วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่และยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยง เมืองทันสมัย บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11746 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น