12 กุมภาพันธ์ 2561 09:42

ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและให้คำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

image

ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและให้คำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561/ จ.สระบุรี นางเบญจมาพร  เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและให้คำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามประเด็นตรวจราชการ ปี 2561 โดยมี นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าร่วม ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี (สอจ.สระบุรี)

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามนโยบายเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ซึ่งจ.สระบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน12โครงการนำร่องปีนี้ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหอมทองคลองพัฒนา 13 อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ซึ่ง สอจ.สระบุรี จะประสานโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ทำ csr ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการการผลิต และตลาดเพิ่มเติม 

และตรวจเยี่ยมบริษัท ผักอร่อยฟาร์ม จำกัด ที่ได้รับสินเชื่อ 10 ล้านบาท จาก กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อขยายสายการผลิต คัดแยกบรรจุผักปลอดสารพิษ โดยมีนายสมเกียรติ ลำพันแดง เจ้าของกิจการ "สมเกียรติผักอร่อย" ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ได้ตรวจราชการ ณ ตลาดน้ำต้นตาล โครงการ civ 4.0 โดยพบกับ อ.ธงชัย และ อ.กฤษณ์ ผู้นำชุมชน เพื่อหาความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และเพิ่มเป็นจุดแวะในการท่องเที่ยวด้วย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11745 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น