12 กุมภาพันธ์ 2561 19:13

การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายของรัฐบาล

image

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สสว. กสอ. ธพว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเร่งการทำงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการกองทุนช่วยเหลือ SME ให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน เพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ SME สิ่งสำคัญต้องให้ความสะดวก และเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยจะเข้ามาประชุมที่ สสว. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11639 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น