14 กุมภาพันธ์ 2561 15:29

โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

image

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำ “โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561  เพื่อให้ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีการยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  อย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสทางการตลาด

#เรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสปาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมโครงการฯฟรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.masci.or.th

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11639 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น