15 กุมภาพันธ์ 2561 10:40

ก.อุตฯ ร่วมตรวจราชการบูรณาการประจำปี 2561

image

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงนำโดย นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการเข้าร่วมตามตัวชี้วัดกลางของส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ใน 5 ประเด็นคือ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) การตรวจ ราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 3) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4) โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และ 5) การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่){gallery}152611{/gallery}

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11638 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น