15 กุมภาพันธ์ 2561 12:52

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จ.อุบลราชธานี

image

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมโรงแป้งมันสำปะหลัง และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจร ส่งเสริมวิถีการเกษตรอินทรีย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ธุรกิจผลิตเอทานอล กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง กลุ่มที่ 3 ธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมแนะนำให้เข้าร่วมโครงการ Big Brothers (พี่ช่วยน้อง) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมต่อเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่การผลิต ช่วยเหลือเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมตรวจเยี่ยม นายเดชพันธุ์  เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ

โดยกลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล มีธุรกิจหลักในการผลิตเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ 99.5% และเกรดอุตสาหกรรม มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ 95% โดยมีการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน ส่งไปยังโรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ MUR , CLBR และแจกให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน นอกจากนี้ยังรับซื้อมันสำปะหลังสด 2,400 ตันต่อวันและมันเส้น 1,200 ตันต่อวัน ซึ่งมีกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 700 ตันแป้งต่อวัน และส่งไปยังโรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ UASB , CLBR ทั้งยังจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์และแจกให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินและเพาะเห็ด #กลุ่มประชาสัมพันธ์สปอ. #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม{gallery}152612{/gallery}

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11848 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น