16 กุมภาพันธ์ 2561 11:05

ก.อุตฯ ลงตรวจราชการปราจีนและนครนายก พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน CIV 4.0

image

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจังหวัด โดยมีนายสิทธา ปัพพพานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี น.ส. กาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อยุติเรื่องร้องเรียน และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน CIV 4.0 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี{gallery}16261{/gallery}

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11825 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น