สั่งพิมพ์หน้านี้
16 กุมภาพันธ์ 2561 23:27

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2 ครั้งที่1/2561

image

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2 ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัด 11 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร  อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องมาตรการขับเคลื่อนพิเศษ SME สู่ยุค 4.0 การดำเนินโครงการ Local Economy  และข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมร้องเรียนซ้ำซาก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มในการส่งเสริม กำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11785 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น